Strategie

Bij strategieontwikkeling is het van belang dat we eerst kijken op welk niveau behoefte is aan het uitzetten van een (nieuwe) koers. Omdat de omgeving van uw organisatie zo snel verandert is het steeds vaker noodzakelijk een gesprek te hebben over het ‘business model’ – de manier waarop uw organisatie haar missie probeer te verwezenlijken. Is dat nog de beste manier? Werkt deze aanpak nog over 5 jaar? Zijn de behoeftes van de mensen met en voor wie u werkt nog hetzelfde? Zijn er wellicht totaal andere manieren om die behoeftes te vervullen?

Vaak is het een niveau lager dat er gezocht wordt naar het uitzetten van een koers voor de komende 5 of 6  jaar, middels een strategisch plan. Of nog meer concreet, u wilt de strategie van een programma, een campagne of een nieuw werkterrein opzetten of doorlichten.

De niveau’s zijn verschillend. De vragen zijn vaak even simpel als uitdagend: hoe gaat het werken? Hoe maken we dat zichtbaar? Hoe delen we de strategie? Wat is de balans tussen lange termijn doelen en flexibiliteit? Wie profiteert van welke stap?

Steen Consultancy heeft uitgebreide ervaring met dit werk, in het werk van kleine NGO’s maar ook in dat van grote intergouvernementele organisaties, en ten aanzien van business models of concrete programma’s. Centraal staat het gebruik van visuele middelen om de strategie snel te begrijpen en makkelijk te delen.

Werken aan strategie is geen abstract werk – een heldere strategie is een van de belangrijkste en meest concrete manieren om (nieuwe) energie los te maken in uw organisatie!