Strategie-management en operaties

‘Ons Strategisch Plan is te vaag en het maakt niet echt keuzes.’

‘Eigenlijk gebruikt niemand het Strategisch Plan. Het is in een la verdwenen.’

Klinkt dat u bekend in de oren? U bent niet de enige – een groot aantal organisaties, zowel in de not for profit als in de for profit sector heeft grote problemen met het implementeren van het strategisch plan. Dit is waar nauwkeurige operationele planning en strategie management zijn intrede doet om ervoor te zorgen dat strategie realiteit wordt.

Er is niet één recept om strategie en operaties te verbinden. Soms is het zinnig om belangrijke beslissingen op het operationele niveau te nemen en niet vast te leggen voor een langere termijn. In alle gevallen moet gezocht worden naar een goede balans tussen langere termijn richtingen en ruimte voor tactisch opportunisme. En hoe het ook zij – om een strategie te laten werken is het belangrijk dat het management de tijd, de interesse,  de tools en benodigde ondersteuning heeft om de strategie van dag tot dag te vertalen naar operaties. Implementeren van een strategie is hard werken.

Strategie-management raakt veel van de kernfuncties van uw organisatie. Mijn benadering is daarom om stap voor stap (maar wel met een duidelijke richting)  te zien hoe de planning van de organisatie kan worden verbeterd. Learning by doing is hier het parool.