Werken aan de Toekomst: scenario planning

De wereld om ons heen verandert misschien wel sneller dan ooit. Afhankelijk van uw werkterrein zijn sociale veranderingen, technologische veranderingen, verandering in regelgeving of (overheids-) financiering of de enorme veranderingen op geopolitiek niveau van grote invloed op het toekomstig functioneren van uw organisatie. Dat vraagt om voortdurende aanpassingen op tactisch niveau, op strategisch niveau of wellicht zelfs op het niveau van uw business model.

Scenario planning gaat niet om het doen van toekomstvoorspellingen. Maar het  kan helpen de aanstaande veranderingen beter te begrijpen en in kaart te brengen. Het brengt orde in de chaos die op het eerste gezicht heerst op het niveau van de krachten die de toekomst zullen vormgeven. En het helpt om te bewegen van conflicterende visies op en onzekerheid over de toekomst naar begrip en overzicht.

Steen Consultancy heeft ervaring met verschillende vormen van scenario planning. Denk aan een ‘light’ benadering waar een goed voorbereide dag werk in ieder geval leidt tot een beter begrip van relevante trends en issues, en de contouren van een verdere agenda zichtbaar kan maken. Of aan een meer robuuste benadering die leidt tot uitontwikkelde scenario’s die gebruikt kunnen worden om strategische besluitvorming te ondersteunen.

En zeker niet onbelangrijk: scenario-ontwikkeling is waarschijnlijk een van de meest opwindende en plezierige manieren om een strategiediscussie op te zetten!

Meer weten? Een korte introductie tot scenario ontwikkeling 

Vaak is het niet helemaal duidelijk wat er wel en niet verwacht mag worden van het ontwikkelen van scenario’s, en hoe het proces eruit zou kunnen zien. Klik hier voor een korte introductie die laat zien wat scenario’s wel en niet kunnen doen, en wat de basale stappen zijn in scenario ontwikkeling.

De Global Engagement Scenario’s

Op wat voor manieren gaan mensen zich inzetten voor een betere wereld in 2020? Dat was de centrale vraag in een scenario exercitie die in 2012 bij Amnesty International werd gedaan. De scenario set die het antwoord was op die vraag is gepubliceerd door het Nederlands Helsinki Comité in het rapport van de conferentie over ‘The future of Human Rights in Europe’. De scenario set werd daar gebruikt om te kijken naar de relevantie van de mensenrechtenbenadering in een mogelijke wereld waar mensen op zoek zijn naar fundamentele systemische verandering ten tijde van sociale, economische, politieke en ecologische uitdagingen.

Klik hier om het relevante deel van het conferentie rapport als PDF te downloaden.