Sparring en Training

Strategieontwikkeling en planning vinden niet alleen plaats in het kader van een jaarlijkse planningscyclus of bij het ontwikkelen van een strategisch plan. Tussendoor gebeurt er van alles – of zou er van alles moeten gebeuren!

Of het nu een intern proces is of een extern issue – soms kan het helpen om een gesprek te hebben met een sparringpartner die een extern perspectief op de zaak kan geven, die een aantal aanvullende vragen stelt maar die ook kan meedenken over praktische oplossingen.

Afhankelijk van uw behoeftes kunnen we een eenmalig gesprek hebben over planning of strategie of kan er een serie gesprekken of bijeenkomsten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de begeleiding van een project. Cliënten kunnen directieleden of senior managers zijn, projectleiders of soms leden van het middle management.

Wanneer er behoefte is aan additionele competenties op het gebied van strategie en planning kan er waar nodig op maat worden getraind.