Steen Consultancy

Steen Consultancy werkt graag met u aan de toekomst van uw non-profit organisatie – waar nodig samen met externe partners. Ik lever de volgende diensten:

  • Scenario Ontwikkeling – Verhalen en ‘landkaarten’ die u helpen grip te krijgen op een snel veranderende en wellicht verwarrende externe omgeving.
  • Strategie Ontwikkeling – Een nieuw strategisch plan. Of, meer fundamenteel, een blik op uw ‘business model’, de manier waarop uw organisatie uw missie probeert te verwezenlijken.
  • Strategy Management– Van plan naar operaties, van woorden op papier naar concrete actie.
  • Evaluatie – Lessen in kaart brengen en ze vertalen naar concrete stappen voorwaarts.
  • Facilitering van Processen en Bijeenkomsten – U focust zich op de inhoud en de doelen van het proces of de bijeenkomst worden, binnen de gestelde tijd, gehaald.

 

Neem contact op zodat we kunnen kijken waar uw behoeftes liggen. Steen Consultancy brengt de ervaring in, het frisse perspectief van de buitenstaander en een heldere analyse. Maar passie en betrokkenheid bij het vooruit brengen van de organisatie staan voorop – ook na afloop van de formele opdracht.

Mijn benadering is praktisch en pragmatisch, op basis van concrete en realistische stappen, met (veel) humor en met een menselijke maat. En bij alles wat ik doe probeer ik verder te kijken dan alleen naar de rimpels aan de oppervlakte of zelfs de golven om u heen die nu de aandacht trekken. Waar het vaak om gaat is de deining, de lange golven, alleen zichtbaar van enige afstand, maar met de grootste reikwijdte..